LOGO! 230RC
Đăng ngày 25-12-2017 11:10:19 PM

LOGO! 230RC,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES 230V AC/DC

LOGO! 24C
Đăng ngày 25-12-2017 11:09:09 PM

LOGO! 24C, LOGIC MODULE,DISPLAY PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8DI (4AI)/4DO; MEM 200 BLOCKS, REAL TIME CLOCK, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

LOGO! 12/24RC
Đăng ngày 25-12-2017 11:07:33 PM

LOGO! 12/24RC,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 200 BLOCKS EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

LOGO! 24RC
Đăng ngày 25-12-2017 11:06:16 PM

LOGO!12/24RCE,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET

LOGO!12/24RCE
Đăng ngày 25-12-2017 11:04:40 PM

LOGO!12/24RCE,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET

LOGO!230RCE
Đăng ngày 25-12-2017 11:03:12 PM

LOGO!230RCE,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, MEM. 400 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES, 230V AC/DC, ETHERNET

LOGO! 24CO
Đăng ngày 25-12-2017 11:00:55 PM

LOGO! 24CO, LOGIC MODULE, WITHOUT DISPLAY, PU/I/O: 24V/24V/24V TRANS., 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 200 BLOCKS REAL TIME CLOCK, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

LOGO! 12/24RCO
Đăng ngày 25-12-2017 10:58:23 PM

LOGO! 12/24RCO, LOGIC MODULE PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; W/O DISPLAY, MEMORY 200 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

LOGO! 230RCO
Đăng ngày 25-12-2017 10:55:50 PM

LOGO! 230RCO, LOGIC MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAY, 8DI/4DO; W/O DISPLAY, MEMORY 200 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES 230V AC/DC

LOGO! 24RCO (AC)
Đăng ngày 25-12-2017 10:53:46 PM

LOGO! 24RCO (AC), LOGIC MODULE, PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY, 8 DI/4 DO; W/O DISPLAY, MEMORY 200 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES

LOGO! TD TEXTDISPLAY
Đăng ngày 25-12-2017 10:47:06 PM

LOGO! TD TEXTDISPLAY, FOR LOGO! FROM ..0BA6, 4 LINES, WITH CABLE (2.5M) AND MOUNTING ACCESSORIES, CONFIGURATION WITH LOGO! SOFT COMFORT V6.0

LOGO! PC CABLE
Đăng ngày 25-12-2017 10:43:27 PM

LOGO! PC CABLE, F. THE TRANSMISSION OF PROGRAMS FROM PC TO LOGO! AND VICE VERSA

LOGO! USB PC CABLE
Đăng ngày 25-12-2017 10:41:49 PM

LOGO! USB PC CABLE FOR PROGRAM TRANSMITTING FROM PC TO LOGO! AND VICE VERSA DRIVER ON CD-ROM INCLUDED

LOGO! DM8 24
Đăng ngày 25-12-2017 10:40:33 PM

LOGO! DM8 24 EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/TRANS., 4 DI/4 DO

LOGO! DM16 24
Đăng ngày 25-12-2017 10:37:45 PM

LOGO! DM16 24, EXP. MODULE PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS., 8 DI/8 DO, 4TE

LOGO! DM8 12/24R
Đăng ngày 25-12-2017 10:36:23 PM

LOGO! DM8 12/24R, EXP. MODULE PU/I/O: 12, 24V/12V/24V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO

LOGO! DM8 24R
Đăng ngày 25-12-2017 10:34:34 PM

LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE, PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN INPUT

LOGO! DM16 24R
Đăng ngày 25-12-2017 10:33:20 PM

LOGO! DM16 24R, EXP. MODULE, PU/I/O: 24V DC/24V DC/RELAY, 8 DI/8 DO, 4TE

LOGO! DM8 230R
Đăng ngày 25-12-2017 10:31:13 PM

LOGO! DM8 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 2TE, 4 DI/4 DO

LOGO! DM16 230R
Đăng ngày 25-12-2017 10:27:46 PM

LOGO! DM16 230R, EXP. MODULE, PU/I/O: 230V/230V/RELAIS, 4TE, 8 DI/8 DO


Blog công nghệ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây